Радио Пловдив е регионална радиостанция в системата на Българското национално радио. На 3 август 1931 г. в Пловдив е основан клон на съюз „Родно Радио“. Настоятелството му е в състав: Я. Н. Манолов, инж. Луков и Попов. След 1944 г. в града е инсталирана радиоуредба, чрез която се предават предимно програми на Радио София, но и някои местни предавания. На 27 януари 1949 г. са направени проби на нов радиотранслационен център, излъчващ програмите по жична радиофикационна мрежа, на 13 април е открито новото студио и започват редовни половинчасови предавания два пъти седмично - в сряда и петък.

    От 1955 г. работи радиопредавателна станция при Околийския народен съвет - Пловдив, разположена край гара Кричим (РПС Стамболийски). Предавателната станция, наречена на партизанския командир Сребрю Бабаков-Мороза започва пробни предавания на 29 май и е открита тържествено на 31 май 1955 г. На този ден точно в 15:30 часа на вълна 188.2 м/1594 kHz е изпълнен марш, след него поздравления на местни партийни дейци и художествена програма от артисти на Пловдивския народен театър. Радиостанцията препредава Радио София, но и собствени програми от студиото в Пловдив. Местните програми първоначално са половинчасови, три пъти в седмицата - вторник, четвъртък и събота, излъчвани след 16:00 часа. През 1957 г. програмите вече се излъчват всеки ден от 16 до 17 часа. През 1960 г. студиото на радиостанцията е преместено в сградата на Радиотранслационен възел - Пловдив, оттогава започва да се използва и наименованието „Радио Пловдив“. През същата година радиото започва да излъчва на нова вълна - 207 м/1449 kHz.

Програма на Радио Пловдив за 1 юли 1960 г.:
Радио Пловдив - Радиостанция „Сребрю Бабаков“ (16-17 и 19-20 ч.):
- - -
 16:00 - Изпълнения на амсамбли
 16:20 - Предаване за работниците
 16:30 - Концерт по писма на слушатели
 19:00 - Вести
 19:10 - Смесен концерт народна музика
 19:25 - "Впечатления от Рязанска област" - от първия секретар на ОК на ДКМС Л. Василев
 19:35 - Пее Георг Отс - солист на естонската опера
 19:50 - С магнетофон и бележник
- - -
РТВ - Радиотранслационен възел Пловдив:
първа програма (7:00-7:15, 11:30-12:00, 18:10-18:30 ч.):

   7:00 - Преглед на в. „Отечесвен глас“
 11:30 - Няколко съветски песни
 11:40 - С бързи темпове се изгражда Оловно-цинковия комбинат
 11:50 - Музика из филми
 18:10 - Новини от пловдивските села
 18:20 - Свири Първомайската група
втора програма (6:00-7:00, 19:00-22:00 ч.):
   6:00 - Народна музика
 19:00 - Песни от Великата съветска страна
 19:30 - Хумор и сатира
 20:00 - Предаване от летния театър - спектакъл на съветската естрада    От 23 февруари 1962 г. Окръжния радиотранслационен възел и радиостанция „Сребрю Бабаков“ са обединени като Радио Пловдив и се помещават в сграда, известна в миналото като „Дом на изкуствата и печата“. Нови сигнали и гласът „Говори Радио Пловдив, Говори Радио Пловдив!“ вече се излъчват чрез по-мощен чехословашки предавател Tesla SRV-30, настроен на 402 m/746 kHz. От 7 септември същата година, за първи път извън столицата, започва излъчване на УКВ-честотна модулация. Унгарският предавател с мощност 3 kW е инсталиран в новата Радиорелейна станция на хълм „Васил Коларов“ (днес Данов хълм) в центъра на Пловдив и излъчва I-ва програма на Радио София и регионалните предавания на Радио Пловдив. Передаватенето е на вълна 4.39 m/68.36 MHz.

    През 1966 г. Радио Пловдив излъчва всеки ден в часовете 7:30-8:00, 13:30-14:00 и 19:00-20:00 на средни вълни, както и предаване на УКВ от 11:00 до 12:00 часа, а цялата програма се транслира и чрез кабелна мрежа на Пловдив и окръга. От 1967 г. датира първото излъчване на предаването „Любопитно петолиние“, което Тома Спространов води и до днес.

    През 1971 г. е създаден Телевизионен център Пловдив и двете медии оформят новия „Радио-телевизионен център - Пловдив“. През 1977 г. редакциите са разделени, през 1983 г. - отново обединени. След 1990 г. Радио Пловдив и РТВЦ Пловдив придобиват статут на отделни регионални центрове, съответно към БНР и БНТ. След 1978 г. Радио Пловдив излъчва на средни вълни 463 m/648 kHz ежедневно 6-9 и 17-20 ч. и от 11 до 12 ч. на УКВ 68.36 MHz.

    От 1993 г. започва УКВ предаване на 94.0 MHz от новата станция РРТС „Здравец“ в местността Копривките, по-нататък през 90-те мрежата на Радио Пловдив се разширява с предавател на връх Ботев (71.66 MHz), през 1997 г. е включен нов предавател на връх Снежанка за Родопите (103.1 MHz). От началото на 1994 г. програмата става 13 часова(6:00-19:00 ч.), а след 1996 г. - 18 часова (6:00-24:00 ч.). Радио Пловдив е първото българско радио, излъчващо на живо по интернет, още от март 1998 г.    Радио Пловдив е обществена медия, неразделна част от Българското Национално Радио. Нашият приоритет са Новините - регионални, национални и международни. Затова и мотото ни гласи „Ако не сме го казали, значи не се е случило!“. Амбицията ни е да сме винаги първи. И го правим. Като обществено радио музикалните ни програми задоволяват най-широкия спектър на слушателския интерес - всичко стойностно от класиката до фолклора.

    На 6 април 2010 г., след 55 години работа, Радио Пловдив преустанови излъчването на програмата си на средни вълни 648 kHz. Съкращението е част от мерките за оптимизиране на разходите на Българското национално радио. В същото време е разширена УКВ мрежата - през юни 2009 г. е включен предавател за Велинград (100.1 MHz), през юли с.г. са пуснати още два нови - Девин (91.3 MHz/100 W) и Доспат (102.4 MHz/200 W). През 2010 г. предавателят за Девин е изключен, а честотата в Доспат е сменена на 100.6 MHz. На 17 февруари 2011 г. е пуснат в експлоатация предавател на връх Братия (100.1 MHz/500 W), осигуряващ покритие на Панагюрище, Златишко-Пирдопско поле, Софийското поле и Западна Тракия. На 16 септември 2011 г. С новия по-мощен и модерен предавател Радио Пловдив повишава качеството на излъчения сигнал и компенсира спрения средновълнов предавател е увеличена мощността на предавателят за Пловдив от 1 на 3 киловата.

    От началото на септември 2012 г. сутрешната пограма на Радио Пловдив от 7.00 до 9.00 ч. се излъчва и по БНТ 2 (Пловдив). На 13 септември е сменена честотата за Панагюрище - от 100.1 на 88.3 MHz.

    Ние сме най-влиятелният глас в Пловдив и най-слушаното регионално радио в Южна България. Нашата цел е да останем радиото с най-творческия екип и с най-добрата програма, с най-обективната информация и най-хубавата музика. Ние трябва да правим радио за активните хора, тези, за които информацията е капитал, а музиката и развлечението са част от удоволствието да живееш. Ние трябва да отстояваме ежедневно свободата на словото и мисълта, да посредничим в диалога между институциите и обществото, да бъдем медиатор и глас на обикновените хора. Ние трябва да привличаме нови слушатели и да запазим тези, които вече са ни избрали. Ние трябва да работим всеотдайно, с креативен дух, водени от идеята, че доброто радио е театър на въображението.

    От февруари 2020 г. ежедневното спортно предаване на Радио Пловдив „Антена спорт“ увеличава своя периметър на действие - в понеделник и петък като съвместна продукция на Радио Пловдив и Радио Кърджали. „Антена спорт+“ се излъчва едновременно по двете радиостанции на БНР с водещи Владимир Григоров, Йордан Данчев и Ангел Чавдаров.


Пловдив 4000, ул. „Княз Дондуков Корсаков“ 2
тел. +359 32 605830 (централа), +359 32 632400 (ефир), +359 32 605875 (редакция), +359 32 605832 (гл. редактор), +359 32 632841 (директор), +359 32 605880, +359 32 625057 (реклама), +359 32 632760 (гл. инженер)
факс +359 32 633360
електронна поща: [email protected], [email protected], [email protected], [email protected]
уеб-сайт: bnr.bg/plovdiv , Радио Пловдив във Facebook

Онлайн предаване
Връзка Формат на интернет-предаването
Слушай на живо AAC 48 kbps
 
УКВ радиоразпръскване
Град Честота/MHz Предавател, мощност, RDS
Асеновград   99.0
Велинград 100.1 ТВРС Стража, 100 W,
Доспат 100.6 ТВРС Доспат-2 - Кел тепе, 200 W,
Панагюрище   88.3 ТВРС Панагюрище, 250 W,
Пловдив   94.0 РРТС Здравец, 3 kW,
Смолян 103.1 Пампорово, РРТС вр. Снежанка, 1 kW,
 
Излъчване от спътник
Спътник Честота/GHz Детайли
Intelsat-38, 45°и.д. 11.555(V) SID:45, APID:315, Скорост:30 Mbaud, Корекция:3/4, свободно излъчване от Vivacom / Intelsat, Карта на покритие
HotBird-13F, 13°и.д. 12.635(V) SID:45, APID:315, Скорост:30 Mbaud, Корекция:5/6, свободно излъчване от Vivacom / Eutelsat, Карта на покритие
 

Карта на ефирно покритие:
Звуков архив: